FR NL EN
FR NL EN

Michel DAVE

(België, 1941-2018)

« Schrijven is ook tekenen ». Geïnspireerd door dit commentaar bij de woorden die hij op een blad geschreven had, begint Michel Dave aan zijn rijkelijke productie van geschreven tekeningen of getekende geschriften. Het zijn grafische lijsten gemaakt met tekens die belangrijker zijn dan hetgeen zij op zich betekenen, ook al blijft die betekenis heel belangrijk. Het gaat hier inderdaad niet om een willekeurige reeks woorden die opgetekend worden. Michel Dave zoekt ze zorgvuldig uit in een woordenboek en beperkt zich niet tot een waarheidsgetrouw overpennen daarvan, in alfabetische orde. Wanneer men de blik laat dwalen over zijn werken valt men van de ene verrassing in de andere en springt men van geluidsassociaties over op betekenisassociaties. De weg die het oog daarbij volgt wordt aangegeven door licht golvende stippellijnen. Michel Dave begon naar het atelier La Pommeraie te komen in 1990 en vond na een grafische zoektocht die ongeveer een jaar duurde zijn eigen taal. Naarmate zijn gezondheid achteruitgaat worden zijn trekken fragieler, tot ze na een intense productieperiode helemaal stilvallen in 2015.